VARAUSEHDOT

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy / Kylpylähotelli Rauhalahti (jatkossa hotelli) noudattaa seuraavia varaus- ja peruutusehtoja: 

Majoitusvaraukset

NETTIVARAAMON KAUTTA TEHDYT VARAUKSET
Katso ehdot ja varausohjeet TÄSTÄ.

PUHELIMITSE, SÄHKÖPOSTILLA TAI PAIKAN PÄÄLLÄ TEHDYT VARAUKSET

1) VARAUS JA VAHVISTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin / varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Vain täysi-ikäinen henkilö voi tehdä majoitusvarauksen. Mikäli aikuinen varaa huoneen alaikäiselle, hän on vastuussa alaikäisestä henkilöstä riippumatta siitä, majoittuuko hänen kanssa samaan huoneeseen vai ei. Alaikäisen majoittumiseen tarvitaan aina vanhempien suostumus (sähköpostilla tai muuten kirjallisesti). Ikäraja alaikäisen majoittumiseen yksin on vähintään 16 vuotta. Tapauskohtaisesti asiasta voidaan vanhempien kanssa. Varauksessa on aina oltava vanhempien yhteystiedot.

2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

1. Yksityiset asiakkaat

Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:
a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä.
b) Mikäli peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan. Lisätietoja alla**
c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan. Lisätietoja alla **

**Mikäli peruutusta ei tehdä ajoissa (kohta a), noudatetaan seuraavaa ohjetta:
Varauksen voi peruuttaa kustannuksitta ja saada mahdollinen varausmaksu takaisin, jos peruutuksen syy on oma tai läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus, kuolema tai joku muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Läheisiä henkilöinä pidetään avio- tai avopuolisoa, lapsia, vanhempia, appivanhempia, sisaruksia, isovanhempia tai kumppaneita, joiden kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Peruutuksen syyn osoittamiseksi tarvitaan luotettava asiakirjaa kuten esim. lääkärintodistus. Hotellilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä toimistokulut (10 €).

Lähtö ennen sovittua aikaa:
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta. Jos majoitustarjous on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman majoittujan seurue majoittuu samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa majoituksensa, on hotellilla oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Seurueen kaikki jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta hotellille.

Poikkeus: ohjelmallisen joululoman osalta lähetetään noin 2 kk ennen ennakkomaksu, joka on 100 € / hlö. Loppumaksu suoritetaan paikan päällä hotellissa majoittautumisen yhteydessä. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus katsotaan peruutetuksi ja majoitustila voidaan varata toisille asiakkaille.

2. Ryhmävaraukset: katso tästä.

5) MAKSUEHDOT
1. Yksittäiset asiakkaat: Kansainvälisen maksukäytännön mukaisesti majoitus maksetaan hotelliin kirjoittautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla, ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.
2. Ryhmävaraukset: katso
tästä.
6) HINNANMUUTOKSET
Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms).

7) FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET
Kylpylähotelli Rauhalahdella on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. pandemia, lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

8) TARJOILU JA JUOMAT
Hotellilla on yksinoikeus aterioiden tilaisuudessa. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

9) VASTUU
Hotelli ei vastaa esineistä, joita säilytetään hotellin tai ravintolan tiloissa tai jotka unohtuvat sinne. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

10) ERIKOISJÄRJESTELYT
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

11) VALOKUVAAMINEN RAVINTOLASSA JA HOTELLISSA
Mikäli tilaajalla on tarkoitus kuvata tilaisuudessa, ottakaa ennakkoon yhteyttä hotelliin luvan saamiseksi.

12) MAHDOLLINEN REMONTTI
Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

13) HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Ravintola-, kylpylä- ja vapaa-ajanpalveluiden varaukset:

1) VARAUS JA VAHVISTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2) VARAUKSEN PERUUTUS
Ravintola-, kylpylä- ja vapaa-ajanpalveluiden varausten peruuntuessa tilaaja sitoutuu ilmoittamaan peruutuksesta hotellille:
a) vähintään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, mikäli varaus käsittää kokonaan jonkun ravintolatilan, kokoustilan tai yksityistilaisuuden kylpylässä, ellei toisin ole sovittu.
b) vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua varauksen käsittäessä osan jotakin ravintolaa, osan kylpylää ellei toisin sovita. Ehto koskee myös tilattuja vapaa-ajan- ja seikkailutuotteita.
Mikäli peruutus tapahtuu em. ehtoja myöhemmin, hotelli on oikeutettu veloittamaan peruutuksesta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset myynnin menetykset. Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vastaavanlaiseen tilaan neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa ja maksamalla siirrosta asiakkaalle aiheutuneet välittömät kustannukset.

Hoitojen peruutukset:1 vrk ennen hoitoajankohtaa veloituksetta. Samana päivänä suoritetut peruutukset 50% hoidon hinnasta. Peruuttamattomat hoidot veloitetaan täydellä hinnalla.

3) ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET
Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

4) MAKSUEHDOT JA ENNAKKOMAKSU
Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Maksutapa on maksukortti tai käteinen ja ennakkovarmennuksen tekemiseksi tarvitsemme etukäteen luottokortinnumeron ja kortin voimassaolopäivän. Laskutus on mahdollista vain yrityksille, mikäli yrityksellä on voimassaoleva laskutussopimus hotellin kanssa. Juhla- ja häätilaisuuksissa ennakkomaksu on 500 euroa tai yli 3000 euron varauksissa 30 % varauksen arvosta. Hotelli voi tarvittaessa tehdä myös muista varauksista koko- tai osaennakkolaskun. Jos sovittua ennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus.

5) HINNANMUUTOKSET
Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.).

6) FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET
Hotellilla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. pandemia, lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

7) TARJOILU JA JUOMAT
Hotellilla on yksinoikeus aterioiden tarjoiluihin ja myyntiin tilaisuudessa. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty. Hotelli  ottaa väärinkäytöksissä pois asiakkaan omat alkoholijuomat ja voi määrätä maksimissaan 500 € sakon.

8) VASTUU
Hotelli ei vastaa esineistä, joita säilytetään hotellin tai ravintolan tiloissa tai jotka unohtuvat sinne. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

9) ERIKOISJÄRJESTELYT
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

10) VALOKUVAAMINEN RAVINTOLASSA JA HOTELLISSA
Mikäli tilaajalla on tarkoitus kuvata tilaisuudessa, ottakaa ennakkoon yhteyttä hotelliin luvan saamiseksi.

11) MAHDOLLINEN REMONTTI
Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

12) HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Jätkänkämpän ja savusaunan varaukset:

1) VARAUKSEN SISÄLTÖ
Jätkänkämppää ja savusaunaa voidaan varata yhdessä tai erikseen. Tilat ovat tilaajalle varattuna sovitun aloitus- ja päättymisajan välisen ajan. Samalle päivälle joko ennen tilaisuutta tai sen jälkeen hotelli voi myydä Jätkänkämpälle tai savusaunaan toisen tilaisuuden. Myös pihapiirin laavuille voidaan myydä erillisiä tilauksia. Ilman erillissopimusta ilta päättyy klo 23, sopimuksesta Jätkänkämppä voi olla auki klo 01 saakka. Mikäli Jätkänkämpän varaaja haluaa pitää savusaunan tyhjillään, veloitus on 400 €.

2) TILAVUOKRA
Hotelli veloittaa Jätkänkämpästä tilavuokran 320 € / max 6 h, lisätunnit 100 € / h. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin sopimuksen mukaan. Pikkujoulukaudella ja juhlatilaisuuksissa erikoisehdot. Savusauna tilauksesta on 490 € / 1-20 henkilöä / 2 tuntia, lisähenkilöt 12 € sis. pyyhkeet.

Minimiveloitus Jätkänkämpästä on 1500 € (pikkujoulukaudella 2000 €). Mikäli minimiveloitus ei täyty ennakkoon tilatuista tarjoiluista ja tilavuokrasta, veloitamme erotuksen niin että summa täyttyy. Savusauna veloitetaan aina erikseen.

3) VARAUKSEN PERUUTUS
PERUUTUS TULEE TEHDÄ AINA KIRJALLISENA
Mikäli peruutus tapahtuu
a) vähintään 60 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutus on maksuton.
b) vähintään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutusmaksu Jätkänkämpän osalta 50 % tilavuokran arvosta ja savusaunan osalta 75 €.
c) myöhemmin kuin 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutusmaksu Jätkänkämpän osalta on tilavuokran kokonaisarvo ja savusaunan osalta 150 e sekä lisäksi muut aiheutuneet välittömät kustannukset.

Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vastaavanlaiseen tilaan neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa ja maksamalla siirrosta asiakkaalle aiheutuneet välittömät kustannukset.

4) ATERIA- JA JUOMAVARAUKSET
Hotellilla on yksinoikeus ruokatuotteiden toimittamiseen tilaisuudessa. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta hotellille vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.

5) HINNANMUUTOKSET
Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.).

6) FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET
Hotellilla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

7) MAKSUEHDOT
Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen tilaajan kanssa. Mikäli tilaajana on yritys ja tilaaja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta tilaajayrityksen ja hotellin välillä. Yksityishenkilöiden tilaukset maksetaan käteisellä tai yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Mikäli yksityishenkilön tilaisuuden kokonaisarvo on yli 2000 €, veloitamme ennakkomaksun lisäksi 14 vrk ennen tapahtumaa 50 % tilauksen arvosta 7 päivän maksuajalla. Mahdollisuus on myös koko tilaisuutta koskevaan ennakkolaskuun sopimuksen mukaan. Mikäli ennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu.

8) VASTUU
Hotelli ei vastaa esineistä, joita säilytetään hotellin tai ravintolan tiloissa tai jotka unohtuvat sinne. Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

9) ERIKOISJÄRJESTELYT
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

10) HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.