VARAUSEHDOT RYHMILLE

Kylpylähotelli Rauhalahti noudattaa majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja (MaRa 1.3.2011). Tutustu ehtoihin tästä: majoitusliikkeiden yleiset varaus- ja peruutusehdot.


Majoitusvaraukset


1) VARAUS JA VAHVISTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin/ varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Mikäli mahdollista, hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.
Huone- ja tilavarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä olipa hänen seurassaan tai ei. Yksin majoittuvalla / tilaa käyttävällä alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama, lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika, majoittumisajankohta / tilan käytön ajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero."


2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä klo 16.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.


3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN
Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.


4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.
Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti:
a) ilman kuluja viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua
b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua, on Kylpylähotelli Rauhalahdella oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, on Kylpylähotelli Rauhalahdella oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.
Lähtö ennen sovittua aikaa:
Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta.
Jos majoitustarjous on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman majoittujan seurue majoittuu samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa majoituksensa, on Kylpylähotelli Rauhalahdella oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Seurueen kaikki jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta Kylpylähotelli Rauhalahdelle.


5) MAKSUEHDOT
Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä Kylpylähotelli Rauhalahti sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja Kylpylähotelli Rauhalahden välillä.

RAVINTOLA-, KOKOUS-, KYLPYLÄ- JA VAPAA-AJANTUOTTEISIIN LIITTYVIEN TILAUSTEN TOIMITUSEHDOT

1) VARAUKSEN PERUUTUS
Varauksen peruuntuessa tilaaja sitoutuu ilmoittamaan peruutuksesta Kylpylähotelli Rauhalahdelle:
a) vähintään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, mikäli varaus käsittää kokonaan jonkun ravintolatilan, kokoustilan tai yksityistilaisuuden kylpylässä, ellei toisin ole sovittu.
b) vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua varauksen käsittäessä osan jotakin ravintolaa, osan kylpylää ellei toisin sovita. Ehto koskee myös tilattuja vapaa-ajan- ja seikkailutuotteita.
Mikäli peruutus tapahtuu em. ehtoja myöhemmin, Kylpylähotelli Rauhalahti on oikeutettu veloittamaan peruutuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset.
Pakottavista syistä Kylpylähotelli Rauhalahdella on oikeus siirtää varaus toiseen vastaavanlaiseen tilaan neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa ja maksamalla siirrosta asiakkaalle aiheutuneet välittömät kustannukset.


2) ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET
Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta Kylpylähotelli Rauhalahdelle vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua., johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.


3) HINNANMUUTOKSET
Alkoholijuomien anniskeluhintojen tai ateriavarausten hintojen suhteen varataan Kylpylähotelli Rauhalahdelle oikeus Kylpylähotelli Rauhalahden toimittajien tai viranomaisten taholta tuleviin muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian.


4) MAKSUEHDOT
Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä Kylpylähotelli Rauhalahti sopii etukäteen tilaajan kanssa. Mikäli tilaajana on yritys ja tilaaja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta tilaajayrityksen ja Kylpylähotelli Rauhalahden välillä. Yksityishenkilöiden tilaukset maksetaan käteisellä.

TILAUSRAVINTOLA JÄTKÄNKÄMPPÄÄN JA SAVUSAUNAAN LIITTYVIEN TILAUSTEN TOIMITUSEHDOT

1) VARAUKSEN SISÄLTÖ
Jätkänkämppää ja savusaunaa voidaan varata yhdessä tai erikseen. Tilat ovat tilaajalle varattuna sovitun aloitus- ja päättymisajan välisen ajan. Samalle päivälle joko ennen tilaisuutta tai sen jälkeen Rauhalahti voi myydä Jätkänkämpälle tai savusaunaan toisen tilaisuuden. Myös pihapiirin laavuille voidaan myydä erillisiä tilauksia. Ilman erillissopimusta ilta päättyy klo 23, sopimuksesta Jätkänkämppä voi olla auki klo 01 saakka. Mikäli varaatte vain Jätkänkämpän ja haluatte varmistaa, että savusaunaan ei tule ketään muita, savusaunan veloitus on 400 €.


2) TILAVUOKRA

Hotelli veloittaa Jätkänkämpästä tilavuokran 320 € / max 6 h, lisätunnit 100 € / h. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin sopimuksen mukaan. Pikkujoulukaudella ja juhlatilaisuuksissa erikoisehdot.

Savusauna tilauksesta 490 € / 20 henkilöä / 2 tuntia. Lisähenkilöt 12 € / hlö. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin sekä suuremmat ryhmät sopimuksen mukaan. Hintoihin sisältyy pyyhe. Suihkutilassa kertakäyttöisiä laudesuojia.

Minimiveloitus Jätkänkämpästä on 1500 € (pikkujoulukaudella 2000 €). Mikäli minimiveloitus ei täyty ennakkoon tilatuista tarjoiluista ja tilavuokrasta, veloitamme erotuksen lisävuokrana. Savusauna veloitetaan aina erikseen.


3) VARAUKSEN PERUUTUS
Mikäli peruutus tapahtuu
a) vähintään 60 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutus on maksuton.
b) vähintään 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutusmaksu Jätkänkämpän osalta 150 € ja savusaunan osalta 75 €.
c) myöhemmin kuin 30 vrk ennen tilaisuuden alkua, peruutusmaksu Jätkänkämpän osalta 320 €  ja savusaunan osalta 150 € sekä lisäksi muut aiheutuneet välittömät kustannukset.
Pakottavista syistä Kylpylähotelli Rauhalahdella on oikeus siirtää varaus toiseen vastaavanlaiseen tilaan neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa ja maksamalla siirrosta asiakkaalle aiheutuneet välittömät kustannukset.


4) ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET
Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta Kylpylähotelli Rauhalahdelle vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.


5) HINNANMUUTOKSET
Alkoholijuomien anniskeluhintojen sekä ateriavarausten hintojen suhteen varataan Kylpylähotelli Rauhalahdelle oikeus tavaran toimittajien tai viranomaisten taholta muutosten takia tuleviin muutoksiin. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian.


6) MAKSUEHDOT
Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä Kylpylähotelli Rauhalahti sopii etukäteen tilaajan kanssa. Mikäli tilaajana on yritys ja tilaaja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta tilaajayrityksen ja Kylpylähotelli Rauhalahden välillä. Yksityishenkilöiden tilaukset maksetaan käteisellä.