VASTUULLISTA MATKAILUA

Kylpylähotelli Rauhalahdelle on myönnetty Green Key -ympäristömerkki sekä Sustainable Travel Finland -merkki.

VASTUULLISTA TOIMINTAA

Vastuullisuussuunnitelma

Kylpylähotelli Rauhalahden vastuullisuussuunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välien. Suunnitelmaan on kirjattu, että kestävä matkailu on tärkeä osa liiketoimintaa, ja yritys sekä sen henkilökunta ovat sitoutuneet kestävän matkailun edistämiseen. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja asetamme uusia tavoitteita vuosittain. Yrityksemme arvoista yksi on kestävä kehitys, johon sisältyy taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu, sosiokulttuurinen kestävyys sekä ekologinen kestävyys. Yrityksemme sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen ja käyttää taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä.


Noudatamme kaikessa ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyvässä toiminnassa kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lainsäädäntöä ja muita säännöksiä sekä kunnioitamme paikallisyhteisön oikeuksia ja normeja. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja suhtaudumme kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään. Työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi. Olemme sitoutuneet ottamaan huomioon energiatehokkuuden aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista koskien mm. näitä osa-alueita: hankinnat, uuden tekniikan käyttöönotto, kuljetukset ja varastointi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus. 

Kylpylähotelli Rauhalahdelle on myönnetty kestävää matkailua edistävä, kansainvälinen Green Key ympäristömerkki vuosille 2022, 2023 ja 2024.
Lisätietoja: Green Key Finland ja Green Key International.

Kylpylähotelli Rauhalahdelle on myönnetty myös Sustainable Travel Finland -merkin käyttöoikeus osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.
Lisätietoja: Sustainable Travel Finland/Visit Finland

Kylpylähotelli Rauhalahti on sitoutunut energiatehokkuuteen. Olemme mukana vastuullisten energiankäyttäjien joukossa ja olemme tehneet energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Energiansäästön välitavoite vuoteen 2020 on 381 MWh ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä 571 MWh.

Suomen johtava energiapalveluyhtiö LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiaremontin Kylpylähotelli Rauhalahteen maaliskuussa 2021. Uusi tekniikka pienentää hotellin energiankulutuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja energialaskua sekä parantaa kiinteistön olosuhteita. Energiaremontti pienentää hotellin hiilijalanjälkeä 101 000 kg Co2 vuodessa. Energiakustannuksia säästyy yhteensä noin 740 000 euroa.

Tulokset ajalta 4/2021-12/2023: Hiilidioksidipäästöjen pienentyminen = 381 169 kg Co2

Tämä tarkoittaa käytännössä (= ympäristövaikutus):

  • 2,7 miljoonaa kilometriä henkilöautolla tai
  • 3 675 aurinkosähköpaneelin tuotantoa tai
  • 3 145 meno-paluulentoa Tukholmaan tai
  • 15 240 meno-paluulauttamatkaaTallinnaan tai
  • 87 omakotitalon päästöjä vuodessa