RAUHALAHDESSA ON LUONTO LÄHELLÄ

YMPÄRISTÖMME ON VOIMAVARAMME

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy on vastuullinen yritys, jonka yksi arvoista on kestävä kehitys, jonka mukaan pyrimme toimimaan ja johon yrityksen johto sekä henkilökunta on sitoutunut.

Yhtiön molemmat kohteet – Kylpylähotelli Rauhalahti ja Lohja Spa & Resort – ovat perinteisiä, merkittäviä ja luonnonläheisiä matkailukohteita, joille ympäröivän luonnon ja paikallisen kulttuurin vaaliminen on tärkeää. Vastuullinen toiminta ja ympäristönäkökohtien tunnistaminen ovat olennainen osa toimintaedellytyksiämme. Palveluissamme otetaan ympäristö ja sen hyvinvointi huomioon. Rauhalahdessa on voimassa vuosittain päivitettävä Easy Start Ympäristökäsikirja ja Lohja Spassa Green Start-vastuullisuusohjelma on osana laatukäsikirjaa.

Tiedostamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullisuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Sitoudumme noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. Tiedotus, säännöllinen koulutus ja viestintä ovat tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme.

Yleiset tavoitteet:

  • Osallistumme aktiivisesti Motivan energiatehokkuussopimukseen, ja sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin.
  • Etsimme jatkuvasti keinoja energiatehokkuutemme parantamiseksi energian, veden, sähkön, hankintojen, uusien laitteiden, jätehuollon ja kuljetusten osalta.
  • Kehitämme seurantajärjestelmiä ja teemme aktiivisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi.
  • Molemmissa kohteissa on tavoitteena saada kestävää matkailua edistävä, kansainvälisesti tunnustettu Green Key-ympäristömerkki v. 2021 aikana. Tämän lisäksi tavoittelemme Sustainable Travel Finland-merkkiä, joka mahdollistaa osallistumisen Visit Finland toimintaan.

Yrityksen hankinnoissa huomioimme ympäristön, veden ja sähkönkulutuksen sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Hankinnoissamme suosimme lähiyrityksiä ja kotimaisia tuottajia. Yksittäispakattujen tuotteiden käytöstä on pääosin luovuttu. Seuraamme ruokahävikkiä ja ohjeistamme asiakkaitamme ottamaan ruokaa noutopöydistä niin, että hävikkiä tulisi mahdollisimman vähän. Olemme mukana myös ResQ-järjestelmässä hävikin pienentämiseksi.

Kylpylähotelli Rauhalahti on sitoutunut  energiatehokkuuteen. Olemme mukana vastuullisten energiankäyttäjien joukossa ja olemme tehneet energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Energiansäästön välitavoite vuoteen 2020 on 381 MWh ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä 571 MWh.

Vuosina 2008-2016 Rauhalahti oli mukana Motivan energiatehokkuusohjelmassa, jossa tavoitteena oli 9 prosentin energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä. Rauhalahdessa toteutuneet säästöt sähkön kulutuksen osalta olivat -8,65 %, lämmön kulutuksen osalta -4,82 % ja veden kulutuksen osalta -14,22 %.