GREEN KEY -SERTIFIOITU KOHDE

VASTUULLISTA TOIMINTAA

Vastuullisuussuunnitelma

Kylpylähotelli Rauhalahden vastuullisuussuunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välien. Suunnitelmaan on kirjattu, että kestävä matkailu on tärkeä osa liiketoimintaa, ja yritys sekä sen henkilökunta ovat sitoutuneet kestävän matkailun edistämiseen. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja asetamme uusia tavoitteita vuosittain. Yrityksemme arvoista yksi on kestävä kehitys, johon sisältyy taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu, sosiokulttuurinen kestävyys sekä ekologinen kestävyys. Yrityksemme sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen ja käyttää taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä.


Noudatamme kaikessa ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyvässä toiminnassa kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lainsäädäntöä ja muita säännöksiä sekä kunnioitamme paikallisyhteisön oikeuksia ja normeja. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja suhtaudumme kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään. Työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi. Olemme sitoutuneet ottamaan huomioon energiatehokkuuden aina, kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista koskien mm. näitä osa-alueita: hankinnat, uuden tekniikan käyttöönotto, kuljetukset ja varastointi, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus. 

Kylpylähotelli Rauhalahdelle on myönnetty kestävää matkailua edistävä, kansainvälinen Green Key ympäristömerkki vuosille 2022 ja 2023.
Lisätietoja: Green Key Finland ja Green Key International.

Kylpylähotelli Rauhalahti on sitoutunut energiatehokkuuteen. Olemme mukana vastuullisten energiankäyttäjien joukossa ja olemme tehneet energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Energiansäästön välitavoite vuoteen 2020 on 381 MWh ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä 571 MWh.

Suomen johtava energiapalveluyhtiö LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiaremontin Kylpylähotelli Rauhalahteen maaliskuussa 2021. Uusi tekniikka pienentää hotellin hiilijalanjälkeä ja energialaskua sekä parantaa kiinteistön olosuhteita. Energiaremontti pienentää hotellin hiilijalanjälkeä 101 000 kg Co2 vuodessa. Energiakustannuksia säästyy yhteensä noin 740 000 euroa.

Tulokset ajalta 4/2021-8/2022: Hiilidioksidipäästöjen pienentyminen =191 954 kg Co2, mikä vastaa seuraavaa: 

  • 1,371 miljoonaa kilometriä polttomoottoriautolla
  • 1851 asennettua aurinkopaneelia
  • 1584 Tukholmaan meno-paluulentoa
  • 7678 Tallinnan meno-paluulauttamatkaa
  • 44 omakotitalon vuosipäästöä