RAUHALAHDESSA ON LUONTO LÄHELLÄ

YMPÄRISTÖMME ON VOIMAVARAMME

 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy on vastuullinen yritys, jonka yksi arvoista on kestävä kehitys, jonka mukaan pyrimme toimimaan ja johon yrityksen johto sekä henkilökunta on sitoutunut.

Yhtiön molemmat kohteet – Kylpylähotelli Rauhalahti ja Lohja Spa & Resort – ovat perinteisiä, merkittäviä ja luonnonläheisiä matkailukohteita, joille ympäröivän luonnon ja paikallisen kulttuurin vaaliminen on tärkeää. Vastuullinen toiminta ja ympäristönäkökohtien tunnistaminen ovat olennainen osa toimintaedellytyksiämme. Palveluissamme otetaan ympäristö ja sen hyvinvointi huomioon. Molemmille kohteille on myönnetty kestävää matkailua edistävä, kansainvälinen Green Key ympäristömerkki v. 2021.

Tiedostamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullisuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Sitoudumme noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. Tiedotus, säännöllinen koulutus ja viestintä ovat tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme.

Yleiset tavoitteet:

  • Täyttää kaikki vaadittavat kriteerit, jotta saamme säilytettyä Green Key-ympäristömerkin myös jatkossa.
  • Osallistumme aktiivisesti Motivan energiatehokkuussopimukseen, ja sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin.
  • Etsimme jatkuvasti keinoja energiatehokkuutemme parantamiseksi energian, veden, sähkön, hankintojen, uusien laitteiden, jätehuollon ja kuljetusten osalta.
  • Kehitämme seurantajärjestelmiä ja teemme aktiivisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi.
  • Tavoittelemme Sustainable Travel Finland-merkkiä, joka mahdollistaa osallistumisen Visit Finland toimintaan.

Yrityksen hankinnoissa huomioimme ympäristön, veden ja sähkönkulutuksen sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Hankinnoissamme suosimme lähiyrityksiä ja kotimaisia tuottajia. Yksittäispakattujen tuotteiden käytöstä on pääosin luovuttu. Seuraamme ruokahävikkiä ja ohjeistamme asiakkaitamme ottamaan ruokaa noutopöydistä niin, että hävikkiä tulisi mahdollisimman vähän. Olemme mukana myös ResQ-järjestelmässä hävikin pienentämiseksi.

Kylpylähotelli Rauhalahti on sitoutunut  energiatehokkuuteen. Olemme mukana vastuullisten energiankäyttäjien joukossa ja olemme tehneet energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Energiansäästön välitavoite vuoteen 2020 on 381 MWh ja kokonaistavoite vuoteen 2025 mennessä 571 MWh.

Suomen johtava energiapalveluyhtiö LeaseGreen suunnitteli ja toteutti energiaremontin Kylpylähotelli Rauhalahteen maaliskuussa 2021. Uusi tekniikka pienentää hotellin hiilijalanjälkeä ja energialaskua sekä parantaa kiinteistön olosuhteita. Energiaremontti pienentää hotellin hiilijalanjälkeä 101 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 720 000 kilometrin ajoa vähäpäästöisellä autolla tai 840 edestakaista lentoa Helsingistä Tukholmaan. Energiakustannuksia säästyy yhteensä noin 740 000 euroa.

Tulokset ajalta 4/2021-11/2021 ovat lupaavia. Hiilidioksidipäästöjen pienentyminen = 70 t Co2, mikä vastaa seuraavaa:
500000 km henkilöautolla tai
675 aurinkosähköpaneelin tuotantoa tai
578 meno-paluulentoa Tukholmaan tai
2800 meno-paluulauttamatkaa Tallinnaan tai
16 omakotitalon päästöjä vuodessa