Solaris BONUS-tilini

Solaris Bonus-ohjelman ehdot

Solaris Kylpylät
Solariskylpylat.fi
Solaris bonus - tili

Voimassa alkaen: 13.6.2023

Ehdot

Solaris Bonus -etuohjelma tarjotaan Solaris Kylpylät sivustolle rekisteröityneille käyttäjille Solaris Kylpylöiden harkinnan mukaan kaikki, joilla on toimiva sähköpostiosoite.

Ohjelmaan ei voi osallistua, jos lainsäädäntö kieltää sen.

Ohjelmalla ei ole määrättyä päättymispäivää, ja se jatkuu, kunnes Solaris Kylpylät päättää lopettaa ohjelman. Solaris Kylpylät voi lopettaa ohjelman milloin tahansa joko ilmoittamalla asiasta sinulle etukäteen tai ilman erillistä ilmoitusta.

Solaris Kylpylät ei anna mitään takuuta tai vakuutuksia ohjelmaan liittyen ja sen ehtoja voidaan muuttaa lakien tai säädösten noudattamiseksi. Osallistumalla ohjelmaan vapautat Solaris Kylpylät sekä sen ja kumppanit kaikista vaatimuksista tai vastuista liittyen osallistumiseesi ohjelmaan, mukaan lukien muun muassa vaatimukset, jotka liittyvät etujen lunastamiseen. Solaris Kylpylät -kumppanit eivät ole millään tavoin yhteydessä Solaris Bonus-etuohjelman hallintoon eivätkä ne ole vastuussa sen toiminnasta.

Termit

”Solaris Kylpylät -jäsen” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Solaris Bonus- etuohjelmaan ja on siten oikeutettu ohjelman etuihin ja käyttämään niitä Solaris Kylpylät lomien varaamiseen.

”Hyväksyttävä varaus” tarkoittaa sivuston www.solariskylpylat.fi, www.rauhalahti.fi tai www.lohjaspa.fi -sivustojen internet-varaamoiden kautta tehtyä lomavarausta.

”Jäsentunnus” tarkoittaa sähköpostiosoitetta, jota käytät (yhdessä salasanasi kanssa) sivustolle kirjautumiseen.

”Liittymispäivä” tarkoittaa päivää, jolloin liityit Solaris Bonus-etuohjelmaan ja hyväksyt sen ehdot.

“Sivusto” tarkoittaa web – sivuja osoitteessa solariskylpylat.fi, lohjaspa.fi tai rauhalahti.fi

Jäsenyys

Rekisteröityminen Solaris Bonus- etuohjelmaan edellyttää, että sinulla on tili sivustolla. Liittyessäsi saat Solaris Bonus-tilin ja Solaris Bonus-tiliin yhdistetty jäsentunnuksesi toimii kirjautumiseen käytettävänä sähköpostiosoitteenasi. Sivustoa käyttäviä asiakkaita ei automaattisesti liitetä Solaris Bonus - etuohjelmaan, vaan heidän on rekisteröidyttävä siihen erikseen.

Ohjelman rekisteröityneenä jäsenenä saat sähköpostiisi säännöllisesti tilin ylläpitoa koskevia päivityksiä sekä muita ilmoituksia.

Solaris Bonus-etuohjelman jäsenyyttä ei voi siirtää. Olet vastuussa siitä, että tarkistat tilisi säännöllisesti, ja sinun on ilmoitettava Solaris Kylpylät hallinnointiin havaitsemistasi puutteista, virheellisistä merkinnöistä sekä muista mahdollisista ongelmista.

Solaris Kylpylät on oikeus tarkkailla kaikkien Bonus-tilijäsenten tilejä. Jos Bonus -tilillä näkyy merkkejä petoksesta tai väärinkäytöksistä tai muuta epäilyttävää toimintaa, Solaris Kylpylät voi sulkea tai jäädyttää Bonus-tilin välittömästi.

Jos uskot Solaris Bonus-tilisi joutuneen epäilyttävän toiminnan kohteeksi, ota välittömästi yhteys Solaris Kylpylät hallinnointiin.

Muutokset Solaris bonus – ehtoihin

Solaris Kylpylät voi muuttaa tai peruuttaa ohjelman sääntöjä tai sen nojalla myönnettäviä etuja sekä näitä ehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Solaris Kylpylät varaa oikeuden lopettaa ohjelman tai minkä tahansa sen osan koska tahansa, joko ilmoittamalla asiasta tai ilman erillistä ilmoitusta, vaikka tällainen lopettaminen vaikuttaisi oikeuteen lunastaa etuja. Solaris Kylpylät ei ole millään tavoin vastuussa jäsenilleen arvosta tai eduista, jotka jäsenet voivat menettää ohjelmaan tehtyjen muutosten seurauksena. Jäsenten on tarkistettava ajoittain verkkosivustolta, ovatko Solaris Bonus - etuohjelman ehdot muuttuneet. Jos jäsen jatkaa ohjelman käyttöä, hänen katsotaan hyväksyneen voimassa olevat Solaris Bonus -etuohjelman ehdot. Tällöin Solaris Bonus -etuohjelman aiemmat versiot katsotaan mitätöidyiksi.

Vastuu

Solaris Kylpylät hyväksyy, että tiettyjen lakien nojalla tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen liittyvissä sopimuksissa on ehtoja ja vakuutuksia, joita ei voi sulkea pois. Ellei muuta mainita laissa, jonka pätevyyttä ei voida sopimuksella sulkea pois tai muokata, Solaris Kylpylät ja sen toimihenkilöt, työntekijät tai edustajat eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaatimuksista (mukaan lukien muun muassa välilliset tai taloudelliset vahingot sekä tuoton menetykset), joka on seurausta näiden Bonus-etuohjelman ehtojen rikkomuksesta, riippumatta siitä kuka ehtoja rikkoo, tai kuolemasta, loukkaantumisesta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta etujen myöntämisestä tai lunastamisesta, lukuun ottamatta tapausta, jossa menetys tai vaatimus aiheutuu Solaris Kylpylät tai sen toimihenkilöiden, työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta.

Kiistat ja muut ehdot

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja. Liittymällä Solaris Bonus- jäseneksi hyväksyt, että Suomen tuomioistuinten toimivalta koskee sinua. Jos jokin näiden ehtojen säännös on osittain tai kokonaan lainvastainen, pätemätön tai toimeenpanokelvoton, sitä lievennetään siinä määrin kuin on tarpeen, jotta säännös ei enää ole lainvastainen, pätemätön tai toimeenpanokelvoton; ellei se ole mahdollista, asianomainen säännös erotetaan näistä ehdoista ja ehtojen muut säännökset pysyvät voimassa täysimääräisenä.

Näillä ehdoilla säädellään osallistumistasi ohjelmaan. Osallistumalla ohjelmaan hyväksyt, että nämä ehdot velvoittavat sinua. Kaikkia sivuston ehtoja sovelletaan Solaris Bonus -ohjelman ehtoihin. Niiden noudattaminen tai toisten ehtojen valitseminen ensisijaisiksi tapahtuu yksinomaan Solaris Kylpylät harkinnan mukaisesti.