Kela–kuntoutus Rauhalahdessa

KUNTOUDU KAUPUNKIMAISEMASSA LÄHELLÄ LUONTOA!

Kuopion Rauhalahdessa toteutetaan Kelan järjestämää ja kustantamaa kuntoutusta Karjalohjan Kuntoutumiskeskuksen kanssa yhteistyössä. Olemme toteuttaneet kuntoutusta monipuolisesti yli 40 vuoden ajan. Vahvan ammattitaidon lisäksi vahvuuksiamme ovat aito läsnäolo, arvostava kohtaaminen sekä jatkuva toiminnan ja itsemme kehittäminen laadukkaan kuntoutuksen toteuttamiseksi. Kuntoutumistasi tukevat lisäksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet, hyvä ruoka sekä kaunis luonto.

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksen kohderyhmänä ovat tule-sairauksia sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella, tai poissa työelämästä. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin. Tämä arvio perustuu asiakkaan ja terveydenhuollon yhteiseen näkemykseen. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa. Kuntoutukseen hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132). Liitä kuntoutushakemukseen alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto. Toimita hakemus paikalliseen Kelan toimistoon. Kuntoutuspäätöksen tekee Kela. Kela kustantaa kuntoutusohjelman, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä täysihoitoruokailut. Lisäksi Kela korvaa osan kuntoutuksen matkoista, omavastuuosuus on 25e/suunta. Jos et ole työsuhteessa tai työnantajasi ei maksa sinulle kuntoutuksen ajalta palkkaa, voit hakea Kelalta kuntoutusrahaa.

KUNTOUTUKSEN YHTEYSTIEDOT

Kuntoutussihteeri Pirkko Ohvo
030 6084286
pirkko.ohvo(@)lohjaspa.fi

Palvelupäällikkö Hanna Nieminen
043 8257136
hanna.nieminen(@)lohjaspa.fi

Tästä voit antaa palautetta omasta kuntoutusjaksostasi.

 

Ammatillinen KIILA-kuntoutus

Kiila-kuntoutuksella toteutetaan työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa henkilön työssä jatkaminen. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa, sekä myös yrittäjät.

Ammatillinen KIILA–kuntoutus on tarkoitettu työssä olevalle alle 67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle, jolla sairaus tai vamma heikentää työkykyä, ansaintamahdollisuuksia ja toimeentuloa.

KIILA–kuntoutus toteutuu ryhmämuotoisena, mutta yksilöllisin tavoittein. Kuntoutuksen lähtökohtana on työ- ja toimintakyvyn arviointi ja henkilön tilannearvio. Ryhmäjaksoilla toteutetaan yksilöllistä kuntoutumissuunnitelmaa. Yksilökäynneillä syvennytään yksilön tavoitteisiin ja keinoihin saavuttaa omat tavoitteensa. Kuntoutuksen päätösosassa suunnitellaan jatkoa, seurantaa ja tukea tavoitteissa pysymiseen. Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan (esim. esimies) ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

Työpaikat voivat hakea ammatillista KIILA-ryhmää, tekemällä hakemuksen Kelan verkkosivuilla, www.kela.fi.

Kuntoutusryhmä koostuu kahdeksasta osallistujasta, joiden esimiehet ovat tiiviisti mukana kuntoutuksen suunnittelussa ja etenemisessä.
Työpaikan KIILA-kuntoutus voi kohdentua työlähtöisesti; esimerkiksi tietyn ammattiryhmän työkyvyn tukemiseen.
Kuntoutuksen painopisteeksi voidaan myös valita voimavarojen edistäminen, mikä voikin olla erityisesti psykososiaalisesti kuormittavan työn tärkein työkyvyn tuen muoto. 
Kiila-kuntoutuksen ajalta työnantaja voi maksaa palkan ja hakea Kelan kuntoutusrahaa. 
Annamme mielellämme lisätietoja työpaikkakumppaneillemme kuntoutusyhteistyön suunnittelemisesta!

Hakeutuminen Kiila-yksilöpalveluun: Ensin työntekijä, työterveyshuolto tai työnantaja toteavat, että kuntoutus on tarpeen. Sen jälkeen työntekijä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai omaan lääkäriinsä. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka tarvitaan hakemuksen liitteeksi. Työntekijä ja työnantaja täyttävät yhdessä lomakkeen KU200. Työntekijä täyttää lisäksi lomakkeen KU101. Lomakkeet ja lääkäriltä saatu B-lausunto lähetetään Kelaan. Työntekijä valitsee palveluntuottajan ja itselleen sopivimman Kiila-yksilöpalveluajankohdan. 

Hakeutuminen Kiila-kurssipalveluun: Kiila-kursseja voivat hakea työterveyshuollot, työnantajat tai ammattiliitot. Haettujen kurssien kurssinumerot ja ajankohdat löytyvät Kelan nettisivuilta. Kuntoutukseen päästäkseen työntekijä tarvitsee lääkäriltä B-lausunnon, joka laitetaan hakemuksen liitteeksi. Työntekijä ja työnantaja täyttävät yhdessä lomakkeen KU200. Lisäksi työntekijä täyttää lomakkeen KU101, johon merkitään soveltuvan kurssin numero. Lomakkeet ja lääkäriltä saatu B-lausunto lähetetään Kelaan.

Tulostettava esite Kiila-kuntoutuksesta (pdf)

KUNTOUTUKSEN YHTEYSTIEDOT
Kuntoutussihteeri Pirkko Ohvo
030 6084286
pirkko.ohvo(@)lohjaspa.fi

Palvelupäällikkö Hanna Nieminen
043 8257136
hanna.nieminen(@)lohjaspa.fi

 

Linkki Kelan kuntoutuskurssi järjestelmään.